Tedavi Planı

Plan yapmak hayatımızı düzene sokup başarıyı getirdiği gibi tedavilerde de başarıyı getirir. Doğru bir tedavi planının tedavi başarısı için vazgeçilmez olduğunu her zaman söylüyorum. Diş tedavileri ister diş estetiği ister implant tedavisi olsun hastanın ihtiyaç, istek ve beklentileri ile örtüşmelidir. Diş renginden rahatsız olmayan bir kişi için diş beyazlatma planlaması yapmak abes olacaktır. Diğer taraftan da dişlerim kısa diye şikayet eden ve bütün ön dişleri çürük olan bir hasta için sadece çürükleri doldurmak onun diş estetiği anlamındaki istek ve ihtiyaçlarını görmemek, yani onu mutlu edememektir.

Tedavi Öncesi Planlama Araçları

Günümüz modern diş hekimliğinde diş köklerini ve çevre dokuların durumunu tespit için panoramik diş röntgenleri önemli bir rehber araçtır. Ağız içi muayene ile tespit edilemeyen pek çok sorun bu röntgen sayesinde tespit edilebilir. Çürük tedavisinden tutun da implant planlamasına kadar rehber olan panoramik diş röntgeni 100-200 TL fiyat aralığında çekilmekte ve sonuçlar CD ortamında hastaya .jpeg uzantılı fotoğraf dosyası olarak verilmektedir. Şimdi bu görüntüleme ile hangi bulguları elde edebiliyoruz, neleri fark edip tedavi planlarını yapabiliyoruz bir bakalım.

Panoramik Diş Röntgeni Sayesinde;

İMPLANT İÇİN PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİ
İMPLANT İÇİN PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİ
 • Kanal tedavilerinin durumu
 • İmplant planlamaları
 • Yapılmış implantların durumu
 • Diş çevresindeki kemik miktarı
 • 20 yaş dişleri
 • Çene kistleri
 • Gömük dişler
 • Kök şekilleri
 • Arayüz çürükleri
 • Sekonder çürükler

tespit edilebilmektedir. Bu röntgen hızlı ve ucuz bir teşhis aracıdır. Dakikalar içerisinde tedavi için iyi bir plan yapılmasına olanak sağlar. Ancak üç boyutlu görüntüleme gerektiğinde panoramik diş röntgenleri yetersiz kalır. İmplant için ve yirmi yaş diş çekimli için hekim ihtiyaç olduğunda diş tomografisi talep edebilir. Bu görüntüleme merkezlerinin çektiği bir film çeşididir. Cihazın maliyetli olması nedeni ile diş kliniklerinde pek bulunmaz. Diş tomografisi fiyatı yaklaşık 300 TL civarındadır.

Diş Tomografisi Sayesinde

 • Kemiğin 3 boyutlu hacmi tespit edilir.
 • Kemik girinti çıkıntıları ve şekli anlaşılır.
 • İmplant çap ve boy planlaması yapılır.
 • Cerrahi şablon ile implant planlaması yapılır.
 • Gömük dişlerin sinir ile komşulukları değerlendirilir
 • Tedavi sonrası komplikasyonlar ile ilgili hakimiyet sağlanır.

Tedavi Uygulaması

Plan gerçekleştirildikten sonra diş tedavisi başarısı için bu planın kurallara uygun olarak ilerlemesi gerekir. Diş hekimliğinde bazen birden fazla branşın birlikte çalışması gerekebilir. Mesela önce ortodonti tedavisi ile kapanmış diş boşluklarının düzenlenmesi ve sonra açılan alana implant uygulaması yapılabilir. Sıklıkla ihtiyaç duyulan diğer bir branş da diş eti tedavisi ve diş eti şekillendirmesi dir.

İyi sonuç alınabilmesi için her zaman söylediğim gibi iyi ekipman, kaliteli sarf malzeme, bilgi, dikkat ve sabır gerekir. Hasta hekim iletişimi de bu başarının önemli bir bileşenidir. Zirkonyum diş kaplama, laminate veneer diş beyazlatma gibi tedaviler birkaç hafta içerisinde tamamlanır. İmplant diş yapımı bunlar ile karşılaştırıldığında daha uzun süren bir tedavi yöntemidir. Süreyi kısaltmaya çalışmak, tıbbi kuralların dışına çıkmak tedavi başarısını olumsuz yönde etkiler. Bilhassa implant yapımı için beleme sürelerine riayet etmek gerekir. Kısa sürede diş yapmak değil, yapılan işin sağlıklı ve uzun ömürlü olması meziyettir.